ฟิสิกส์ราชมงคล
นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ฟิสิกส์ ราชมงคล - อาทิตย์, 19 มิถุนายน 2011, 10:13AM
 
รูปภาพของจตุรวิธ เรืองโพธิ์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย จตุรวิธ เรืองโพธิ์ - จันทร์, 18 กรกฎาคม 2011, 03:32AM
 
นาย จตุรวิธ  เรืองโพธิ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.1 
ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905067-0 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่หอพัก แตงโม แมนชั่น เวลา 03 : 32 น.
มีความเห็นว่า

โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion)เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง  เช่น การขว้างลูกเบสบอล


รูปภาพของวนิดา ปานศิลา
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย วนิดา ปานศิลา - พุธ, 13 กรกฎาคม 2011, 02:05PM
 

ดิฉัน นางสาววนิดา ปานศิลา Sec. 2 รหัส 115310905122-3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 54 เวลา 14.05 น.
ที่หอพัก RS.แมนชั่น มีความเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile motion)
เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างอิสระ โดยมีแรงกระทำเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก mg เพียงแรงเดียวเท่านั้น โดยเริ่มต้นต้องมีความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับ (images by uppicweb.com)
ส่วนความเร็วเริ่มต้นในแนวดิ่ง (images by uppicweb.com) จะมีหรือไม่มีก็ได้ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
แบบพาลาโบลาร์
การค้นพบโพรเจกไทล์

กาลิเลโอ ป็นคนแรกที่อธิบายการ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้อย่างละเอียด เขาได้อธิบายว่าถ้าจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทด์ได้อย่าง ละเอียดนั้น ต้องแยกศึกษาส่วนประกอบในแนวราบ และ ในแนวดิ่งอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน ในสมัยกรีกโบราณเชื่อตาม ทฤษฎีของอริสโตเติลที่ว่าถ้ายิงวัตถุจากปืนใหญ่ (ดังรูป) วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแนวที่ยิง และวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ให้จนกระทั่งความเร็วนั้นค่อย ๆ ลดลง จนเป็นศูนย์ แล้ววัตถุจะตกลงมาอย่างรวดเร็วที่ตำแหน่งนั้น ต่อมา จากการสังเกตอย่างละเอียดขอNiccolo Tartaglia พบว่าอันที่จริงแล้วการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นั้น แนวการเคลื่อนที่เป็นรูปโค้ง ในขณะนั้นไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะอะไร ต่อมากาลิเลโอได้อธิบายว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในสองแนวไม่ใช่แนวเดียว โดยในแนวดิ่งจะมีแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ลง ด้วยความเร่ง และในเวลาเดียวกับที่วัตถุถูกดึงลง โพรเจกไทล์ก้ยังคงเคลื่อนที่ตรงในแนวราบด้วย ( หลักความเฉื่อยของกาลิเลโอ Galilao's pricipal Inertia )เขาแสดงให้เห็นว่า โพรเจกไทล์นั้นได้ จะประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนว พร้อม ๆกัน โดยในแต่ละแนวนั้นจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน และยังพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะเป็นรูปเรขาคณิต ที่เรียกว่า "พาราโบลา"

รูปภาพของนราธิป  รักพินิจ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย นราธิป รักพินิจ - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 09:16PM
 
กระผม นาย นราธิป รักพินิจ นักศึกษาคณะวิศวกรรมพลาสติก sec.9
 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ทำที่ บ้าน คลอง8 เวลา 21.15 น.
มีความเห็นว่า
   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ
 >>ตัวอย่างรูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การพุ่งแหลน 


รูปภาพของนรินทร แสงเทศ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย นรินทร แสงเทศ - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 07:44PM
 
กระผม นายนรินทร แสงเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรม พลาสติก รหัสประจำตัว 115410472018-4 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา  
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พศ. 2554 เวลา 19.43 น. ที่บ้านพัก มีความเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโด่งลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา


รูปภาพของวีรกิต รื่นเพ็ชร
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย วีรกิต รื่นเพ็ชร - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 07:32PM
 
กระผม นายวีรกิต รื่นเพ็ชร นักศึกษาคณะวิศวกรรม พลาสติก รหัสประจำตัว 115410472019-2 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา  
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พศ. 2554 เวลา 19.32 น. ที่หอพัก มีความเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโด่งลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา


รูปภาพของปริญญา จันทรมณี
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ปริญญา จันทรมณี - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 07:22PM
 

กระผมปริญญา จันทรมณี คณะวิศวกรรม พลาสติกรหัสนักศึกษา 115410472020-0 เรียนกับ อ.จรัส บุณยธรรมา 
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ที่ ร้านอินเตอร์เน็ต เวลา 19.22  น.

โพรเจกไทล์ (Projectile) หมายถึง วัตถุที่ขว้างหรือยิงออกไป ทั้งนี้ในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติการเคลื่นที่ของวัตถุดังกล่าวจะสังเกตได้ ว่ามีวิถีโค้ง การเคลื่อนที่ตามรูปแบบที่วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ที่ไป โดยเฉพาะเมื่อ ไม่มีแรงต้านทานของอากาศหรือแรงต้านทานมีผลน้อยจนไม่ต้องนำมาคิด จะเรียกว่า การเคลื่นที่แบบโพรเจกไทล์ ในกรณีที่แรงต้านทานของอากาศมีผลต่อการเคลื่อนไหวที่เนื่องจากวัตถุเบา หรือเนื่องจากการเคลื่อนที่เร็วและมีการหมุน วิถีการเคลบื่อนที่จะแตกต่างออกไปจากการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และไม่นับ เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เช่น การเคลื่นที่ของลูกแบดมินตัน ลูกกอล์ฟ


รูปภาพของคมสันต์ นามวิชา
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย คมสันต์ นามวิชา - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 07:10PM
 

กระผม นายคมสันต์ นามวิชา นักศึกษาคณะวิศวกรรมพลาสติก รหัสประจำตัว 115410472031-7 เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่บ้านพัก เวลา 19.09 น. มีความเห็นว่า
        การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง เช่น การยิงจรวดขวดน้ำ
ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1.แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
2.การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ และการกระจัดในแนวดิ่ง
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบและการกระจัดในแนวดิ่ง เป็นดังนี้
       การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ    
            2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
            2.2 การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ

 
 

 


 


รูปภาพของพงศกร  วรชัยรุ่งโรจน์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย พงศกร วรชัยรุ่งโรจน์ - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 06:55PM
 

กระผม นายพงศกร วรชัยรุ่งโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พลาสติก รหัส 115410472022-6

เรียนกัยบ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา

เข้าตอบกระทู้เมื่อ 11 กรกฎาคม 2554 ที่หอพัก เวลา 18.55น.

 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ในสมัยกรีกโบราณเชื่อตามทฤษฎีของอริสโตเติลที่ว่าถ้ายิงวัตถุจากปืนใหญ่ (ดังรูป) วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแนวที่ยิง และวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ให้จนกระทั่งความเร็วนั้นค่อย ๆ ลดลง จนเป็นศูนย์ แล้ววัตถุจะตกลงมาอย่างรวดเร็วที่ตำแหน่งนั้น

ในสมัยกรีกโบราณเชื่อตามทฤษฎีของอริสโตเติลที่ว่าถ้ายิงวัตถุจากปืนใหญ่ (ดังรูป) วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแนวที่ยิง และวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ให้จนกระทั่งความเร็วนั้นค่อย ๆ ลดลง จนเป็นศูนย์ แล้ววัตถุจะตกลงมาอย่างรวดเร็วที่ตำแหน่งนั้นต่อมาจากการสังเกตอย่างละเอียดของ Niccolo Tartaglia พบว่าอันที่จริงแล้วการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นั้น แนวการเคลื่อนที่เป็นรูปโค้ง ในขณะนั้นไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะอะไร ต่อมากาลิเลโอได้อธิบายว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในสองแนวไม่ใช่แนวเดียว โดยในแนวดิ่งจะมีแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง      และในเวลาเดียวกับที่วัตถุถูกดึงลง โพรเจกไทล์ก้ยังคงเคลื่อนที่ตรงในแนวราบด้วย ( หลักความเฉื่อยของกาลิเลโอ Galilao's pricipal Inertia )เขาแสดงให้เห็นว่า โพรเจกไทล์นั้นได้ จะประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนว พร้อม ๆกัน โดยในแต่ละแนวนั้นจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน    และยังพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะเป็นรูปเรขาคณิต ที่เรียกว่า "พาราโบลา"

รูปภาพของฐิมาวดี น้ำคำ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ฐิมาวดี น้ำคำ - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 06:36PM
 

ดิฉัน นางสาวฐิมาวดี น้ำคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พลาสติก รหัส 115410472007-7

เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา

เข้าตอบกระทู้เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ทำที่ บ้านพัก เวลา 18.35 น.

 

โพรเจกไทล์  

เป็นการเคลื่อนที่ผสมระหว่างในแนวราบ ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ กับแนวดิ่งซึ่งเคลื่อนที่แบบอิสระโดยมีความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลก

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือ การเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้แก่ ดอกไม้ไฟ, น้ำพุ, การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น, การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล

แต่เนื่องจากกว่าการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นั้น เกิดจากการเคลื่อนที่ในแนวแรง 2 แนว อันได้แก่ แรงในแนวราบ และแรงในแนวดิ่ง ดังนั้นแล้วการคำนวณจึงมีความสลับซับซ้อนกว่าการคำนวณในแบบธรรมดา โดยมีทั้งการคำนวณในแนวดิ่ง และการคำนวณในแนวราบ
ซึ่งในการคำนวณนั้น จะเห็นได้ว่า ทุกปริมาณ อันได้แก่ ความเร็วต้น, ความเร็วปลาย, ระยะทาง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งจะไม่เท่ากัน แต่ว่าจะมีเพียงปริมาณเดียวเท่านั้นที่เป็นกุญแจของการคำนวณปริมาณนั้น คืออะหยังหนอ ???? แม่นแล้ว!!! ปริมาณนั้นคือ เวลา (t) ?? เอ๊!! แล้วมันเท่ากันได้จะได๋หว่า แต่เป็นที่แน่นนอนแล้วว่าที่ เวลานั้นเท่ากันทั้งในแนวดิ่ง และในแนวราบ แต่ถ้ายังมองไม่ออก ให้ลองหลับตา (อ้าว! แล้วจะเห็นได้อย่างไรละเนี่ย) แล้วลองนึกดูว่าถ้า ขว้างก้อนหินซักก้อนไปด้านหน้าในแนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แล้วลองจับเวลาดูแล้วจะพบว่า เวลาที่ใช้นั้นมีเพียงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ขณะที่ก้อนหินหลุดมือ พร้อมกับจับเวลา แล้วก็รอจนก้อนหินตกกระทบพื้น แล้วจึงหยุดจับเวลา จนได้เวลาที่ใช้คือ t ดังนั้นแล้วถูกต้องแล้วแม่นบ่ ที่เวลาที่ใช้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ดังนั้นแล้ว เวลา จึงสำคัญมากกกกกกกก..... ในการคำนวณการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
รูปภาพของภูวเดช ทนแสง
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ภูวเดช ทนแสง - จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011, 06:10PM
 

กระผม นาย ภูวเดช ทนแสง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา วิศวกรรมพลาสติก  sec9

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile)   
คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล  

กาลิเลโอ เป็นคนแรกที่อธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้อย่างละเอียด เขาได้อธิบายว่าถ้าจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทด์ได้อย่างละเอียดนั้น ต้องแยกศึกษาส่วนประกอบในแนวราบ และ ในแนวดิ่งอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน

กาลิเลโอได้อธิบายว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในสองแนวไม่ใช่แนวเดียว โดยในแนวดิ่งจะมีแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 9.8 m/s2     และในเวลาเดียวกับที่วัตถุถูกดึงลง โพรเจกไทล์ก้ยังคงเคลื่อนที่ตรงในแนวราบด้วย ( หลักความเฉื่อยของกาลิเลโอ Galilao's pricipal Inertia ) เขาแสดงให้เห็นว่า โพรเจกไทล์นั้นได้ จะประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนว พร้อม ๆกัน โดยในแต่ละแนวนั้นจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน    และยังพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะเป็นรูปเรขาคณิต ที่เรียกว่า "พาราโบลา"

ตัวอย่างเช่น การยิงปืนใหญ่


รูปภาพของสาวิณี กุฎีรัตน์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย สาวิณี กุฎีรัตน์ - เสาร์, 9 กรกฎาคม 2011, 05:23PM
 

ดิฉันนางสาว สาวิณี กุฎีรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลาสติก Sec.9 รหัสนักศึกษา 115410472006-9 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุญยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ทำที่ ม.อรณิชาสิริ เวลา 17.22 น.

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นี้เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างอิสระ โดยมีแต่แรงดึงดูดโลก mg เป็นตัวกระทำเท่านั้น

 

1. ถ้าเราปล่อยหิน มันก็จะตกของมันตามแรงโน้มถ่วงไป

2. ถ้าเราโยนขึ้นไปตรงๆ มันก็จะตกลงมาที่เดิม ที่ๆ เราคุ้นเคยนั่นแหละ แต่ว่า ในชีวิตจริง มันไม่ค่อยเห็นแบบนั้น เพราะอาจจะมีลมเพลมพัดโบกสะพัดพัดมาไวๆ ทำให้หินมันตกลงมาไม่ตรงที่เดิม

3. ถ้าเราโยนแบบเฉียงๆ ไป มันก็จะขึ้นไปสักพักก็ตกลงมา เนื่องจาก มันมีทั้งแรงที่พุ่งขึ้นข้างบนและพุ่งไปด้านหน้า ทำให้ก้อนหิน ตกห่างจากเราไป

รูปภาพของรุ่งฤดี บุษดาจันทร์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย รุ่งฤดี บุษดาจันทร์ - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 09:03PM
 
ดิฉัน นางสาวรุ่งฤดี  บุษดาจันทร์   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec 2 รหัสประจำตัว 115310905099-3
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา 
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พศ.2554 สถานที่ บ้านพัก เวลา 21.04 น.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 - โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ
 - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion)เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโด่ง
ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ ()  และการกระจัดในแนวดิ่ง()
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบและการกระจัดในแนวดิ่ง เป็นดังนี้
                การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ                                          
            2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
            2.2 การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ

การชูตบาสเกตบลก็เป็นการเคลื่นที่แบบโปรเจกไทล์

รูปภาพของณัฐิญา ไม้คง
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ณัฐิญา ไม้คง - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 12:43PM
 

ดิฉัน นางสาว ณัฐิญา ไม้คง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.2

ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905118-1 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา

เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ห้อง IT คณะวิทย์ เวลา 12.43 น.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง
ตัวอย่างรูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ >> การเล่นกีฬาวอลเลย์บอล


รูปภาพของธนนท์ บุณยฤทธิ์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ธนนท์ บุณยฤทธิ์ - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 11:26AM
 

กระผม นาย ธนนท์ บุณยฤทธิ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec1
รหัสประจำตัว 115310905062-1 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2554 ที่ บ้าน(ถนนเลียบคลอง 6 ) เวลา 10.24 น.มีความเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile)
คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่งตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุการเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล


รูปภาพของสิทธา หุ่นอิน
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย สิทธา หุ่นอิน - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 10:08AM
 
สิทธา หุ่นอิน เป็นการยิงกระสุนเป็นวิถีโค้งจากภาพยนต์เรื่องWANTED

รูปภาพของจักรพงษ์ อยู่เล่ห์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย จักรพงษ์ อยู่เล่ห์ - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 02:03AM
 

กระผม นายจักรพงษ์  อยู่เล่ห์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปี 2 sec.2 รหัสประจำตัว 115310905090-2 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา 
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 8 เดือนกรกฏาคม.พ.ศ. 2554. ที่ หอพักนำรงค์แมนชั่น
เวลา 2.02 มีข้อคิดเห็นว่า 


การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
  คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ ,  โพรเจกไทล์ในแนวดิ่ง หลังจากนั้นนักเรียนจะได้ทดสอบความเข้าใจกับแบบฝีกหัด และแบบทดสอบ แก้มแดง       

รูปภาพของอลงกต การะพัด
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย อลงกต การะพัด - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 12:38AM
 

กระผม นายอลงกต การะพัด นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec 1 รหัสประจำตัว 115310905073-8 เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่(ที่พัก/ชื่อบ้านพัก) หมู่บ้านเพชรอนันต์ คลองสี่ เวลา 00.38 น. มีความเห็นว่า
        การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง เช่น การยิงจรวดขวดน้ำ
ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1.แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
2.การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ และการกระจัดในแนวดิ่ง
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบและการกระจัดในแนวดิ่ง เป็นดังนี้
       การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ    
            2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
            2.2 การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ

 
 

 


 


รูปภาพของธนพงศ์    แซ่โค้ว
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ธนพงศ์ แซ่โค้ว - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 12:29AM
 
กระผม นายธนพงศ์ แซ่โค้ว. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวืทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2sec02 รหัสประจำตัว 115310905095-1 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่8เดือน7.พศ2554. ที่ บ้าน เวลา00.28 มีข้อคิดเห็นว่า ...


การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

 คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกันได้แก่ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์     
   สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ

 ตัวอย่างรูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการ ชู้ดบาส


 

รูปภาพของมาริษา ลมสูงเนิน
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย มาริษา ลมสูงเนิน - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 12:32AM
 
ดิฉัน นางสาวมาริษา ลมสูงเนิน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.2 
ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905119-9 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่หอพัก Rs แมนชั่น เวลา 0.31 น.
มีความเห็นว่า
   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล 
 >>ตัวอย่างรูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของลูกบอลในแนวราบ แนวดิ่ง และแบบโปรเจกไทล์


รูปภาพของณิชาปวีณ์ รัตน์ปิยะภาภรณ์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ณิชาปวีณ์ รัตน์ปิยะภาภรณ์ - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 12:04AM
 
ชื่อ-นามสกุล  : น.ส.ณิชาปวีณ์ รัตน์ปิยะภาภรณ์   รหัสนักศึกษา : 115310905078-7 
คณะ  : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา  : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554  
สถานที่ Onin5  เวลา 0.04น.   มีความคิดเห็นว่า.......
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล
รูปภาพของเจนภพ มาลัยวงษ์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย เจนภพ มาลัยวงษ์ - ศุกร์, 8 กรกฎาคม 2011, 12:03AM
 

นาย เจนภพ มาลัยวงษ์ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 sec 1 เรียนกับ อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา

การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์มีลักษณะ ดังนี้
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มีแนวการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งพาราโบลา เนื่องจากค่าการกระจัดในแนวดิ่งแปรผันตามกับค่ากำลังสองของการกระจัดในแนวระดับ หรือ Sy = kSx2 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของกราฟพาราโบลา
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นั้น เสมือนกับว่าประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่ง (แกน y) และในแนวระดับ (แกน x) ไปพร้อมๆกัน 
2.1 แรงลัพธ์ในแนวระดับ (แกน x) ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศุนย์ 
2.2 เนื่องจากแรงลัพธ์ในแนวดิ่ง (แกน y) ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับ mg แสดงว่า วัตถุจะมีความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง มีทิศลงเป็น g 
3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (แกน y) และแนวระดับ (แกน x) จะเท่ากันเสมอ เนื่องจากเกิดขึ้นพร้อมกัน


รูปภาพของกิรเทพ สงค์แก้ว
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย กิรเทพ สงค์แก้ว - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 11:49PM
 
นาย กิรเทพ สงค์แก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ sec 2 115310905085-2 ชั้นปีที่ 2
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา

คือ การเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล
รูปภาพของนวพงษ์ นิ่มแย้ม
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย นวพงษ์ นิ่มแย้ม - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 11:44PM
 
ตอบวันที่ 7 ก.ค 54 เวลา 23.42ที่บ้านพัก

นาย นวพงษ์ นิ่มแย้ม sec 1 ปี 2 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 115310905040-7 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุญยธรรมา

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์   คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ ,  โพรเจกไทล์ในแนวดิ่ง หลังจากนั้นนักเรียนจะได้ทดสอบความเข้าใจกับแบบฝีกหัด และแบบทดสอบ


รูปภาพของธีรพงศ์ จันทเทพ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ธีรพงศ์ จันทเทพ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 11:41PM
 

กระผม นายธีรพงศ์ จันทเทพ  นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  sec 2 ชั้นปีที่ 2 รหัสประจำตัว 115310905098-5
เรียนกับ  อาจารย์จรัส  บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 ที่ (ชื่อหอพัก)Full house เวลา 23.40 น.
 มีความเห็นว่า  กาลิเลโอ เป็นคนแรกที่อธิบายการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ได้อย่างละเอียด
เขาได้อธิบายว่าถ้าจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโปรเจกไทด์ได้อย่างละเอียดนั้น ต้องแยกศึกษาส่วนประกอบในแนวราบ และ ในแนวดิ่งอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้อง
ในสมัยกรีกโบราณเชื่อตามทฤษฎีของอริสโตเติลที่ว่า ถ้ายิงวัตถุจากปืนใหญ่ (ดังรูป)
วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแนวที่ยิง และวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ให้จนกระทั่งความเร็วนั้นค่อย ๆ ลดลง จนเป็นศูนย์ แล้ววัตถุจะตกลงมาอย่างรวดเร็วที่ตำแหน่งนั้น

Ex การยิงแบบโปรเจคไตล์


 

รูปภาพของสุมณฑา ทองรัก
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย สุมณฑา ทองรัก - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 10:59PM
 

นางสาวสุมณฑา ทองรักษ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 sec2 รหัสนักศึกษา  115310905100-9 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่  7 กรกฎาคม 2554 ที่ หอพักเจริญสุขแมนชั่นเวลา 22:58
สรุปได้ว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion)เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโด่ง


ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
   1.แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
   2.การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ  และการกระจัดในแนวดิ่ง
       - ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบและการกระจัดในแนวดิ่ง เป็นดังนี้
                การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ           
                    2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
                    2.2 การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ


รูปภาพของประภาสกุล นิลพัทธ์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ประภาสกุล นิลพัทธ์ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 10:55PM
 
นางสาว ประภาสกุล นิลพัทธ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec1 
รหัสประจำตัว 115310905041-5 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา  
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พศ. 2554 เวลา 22.55 น. ที่ ฟิวเจอร์เพลสคอนโด
มีความเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโด่งลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา


รูปภาพของสุเมตตา สุดชี
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย สุเมตตา สุดชี - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 10:51PM
 

ดิฉัน นางสาวสุเมตตา สุดชี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec 2 รหัสนักศึกษา 115310905126-4เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่(ชื่อหอพัก/บ้านพัก) เจริญสุขแมนชั่น เวลา 22.51 น.  มีความเห็นว่า 

การเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งความเร็วของวัตถุสามารถแยกออกได้เป็น 2 แนว  คือ  ความเร็วในแนวดิ่ง  และความเร็วในแนวระดับ  เมื่อเริ่มต้นเคลื่อนที่ความเร็วในแนวดิ่งจะเป็นศูนย์  และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวัตถุตกถึงพื้น  ส่วนความเร็วในแนวระดับจะคงตัวตลอดการเคลื่อนที่  (เท่ากับความเร็วที่จุดเริ่มต้น)  ดังนั้นถ้าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่  ด้วยความเร็วเริ่มต้น  (ในแนวระดับ)  มีค่ามาก  ก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกล
            แนวการเคลื่อนที่ดังกล่าวจะเป็นแนวโค้งและถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศจะเป็นเส้นโค้งพาราโบลาและเรียกการเคลื่อนที่ลักษณะนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  (projectile  motion)  สาเหตุที่ทำให้แนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง  และการที่ความเร็วแนวดิ่งเพิ่มขึ้น  ก็เนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเอง
                       
 

                                                                การเคลื่อนที่ของลูกบาสเกตบอล        
รูปภาพของเมธี ไทยตระกูล
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย เมธี ไทยตระกูล - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 10:51PM
 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือ การเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ไ ด้แก่ ดอก ไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้ น การเคลื่อนที่ของนักกระโดด

รูปภาพของนัสรินทร์ กามีฮา
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย นัสรินทร์ กามีฮา - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 10:41PM
 
 
 นางสาวนัสรินทร์ กามีฮา  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec 2รหัสประจำตัว 115310905006-8 
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่หออาร์เอส  เวลา 22.14 น.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็น
การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่
 
เป็นต้น
ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 1.แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
 2.การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ  
  การกระจัดในแนวดิ่ง
       - ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบและการกระจัดในแนวดิ่ง เป็นดังนี้
         การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ
           
 2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน
จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
2.2 การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน
จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ
รูปภาพของจักรี ศรีอินทร์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย จักรี ศรีอินทร์ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 10:15PM
 
กระผม นายจักรี ศรีอินทร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec 1รหัสประจำตัว 115310905006-8 
เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่หอพักแตงโม  เวลา 22.14 น.
มีความเห็นว่า
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion)เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโด่ง

ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
   1.แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
   2.การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ  และการกระจัดในแนวดิ่ง
       - ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบและการกระจัดในแนวดิ่ง เป็นดังนี้
                การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ            
                    2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
                    2.2 การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ
รูปภาพของอภิญญา อาจไพรินทร์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย อภิญญา อาจไพรินทร์ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 09:48PM
 

ดิฉัน  นางสาว อภิญญา    อาจไพรินทร์   sec 2   ปี 2    คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์    รหัสนักศึกษา 115310905104-1    เรียนกับ อาจารย์ จรัส    บุญยธรรมา    เข้ามาตอบวันที่   7   กรกฏาคม  2554     เวลา 21.46  น.    ที่ หอพัก/หอใน

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์         คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ไ ด้แก่ ดอก ไม้ไฟ  น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้ น การเคลื่อนที่ของนักกระโดด


รูปภาพของเฉลิมพร บวรเวสสะ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย เฉลิมพร บวรเวสสะ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 09:44PM
 

นายเฉลิมพร บวรเวสสะ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   Sec 1  รหัสประจำตัว 115310905054-8  เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่  7  เดือนกรกฎาคม พ..2554 ที่ บ้านพัก(บ้านแปป) เวลา 21:44 นาฬิกา

ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ :

การขว้างลูกเบสบอล

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ การขว้างลูกเบสบอล ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ ,  โพรเจกไทล์ในแนวดิ่ง

 

รูปภาพของปราโมทย์ พงศ์พันธ์พฤทธิ์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ปราโมทย์ พงศ์พันธ์พฤทธิ์ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 08:55PM
 

นาย ปราโมทย์ พงศ์พันธ์พฤทธิ์ sec 1 ปี 2 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 115310905026-6 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุญยธรรมา

ตอบวันที่ 7 ก.ค 54 เวลา 20.55 ที่บ้านพัก

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์         คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ ,  โพรเจกไทล์ในแนวดิ่ง หลังจากนั้นนักเรียนจะได้ทดสอบความเข้าใจกับแบบฝีกหัด และแบบทดสอบ


รูปภาพของปิยะณัฐ คุลีลัง
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ปิยะณัฐ คุลีลัง - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 08:53PM
 
ผม นายปิยะณัฐ คุลีลัง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลาสติก sec.9
ชั้นปีที่ 1 รหัส 115410472034-1 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่โรงอาหารหอใน มทร.ธัญบุรี  เวลา 20.55 น.
มีความเห็นว่า
        การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ
 
ตัวอย่างรูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การทุ่มน้ำหนัก
รูปภาพของญาณ์วิญญ์ตา ธนนท์วรากิตติ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ญาณ์วิญญ์ตา ธนนท์วรากิตติ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 07:19PM
 

นางสาวญาณ์วิญญ์ตา ธนนท์วรากิตติ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.2 ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905087-8 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ บ้านพัก เวลา 19.19 น.
มีความเห็นว่า
 

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

1.แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา

 2.การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ และการกระจัดในแนวดิ่ง การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ 

2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
2.2
การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ


รูปภาพของศิริศักดิ์ อัญชลิพงศ์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ศิริศักดิ์ อัญชลิพงศ์ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 07:03PM
 
กระผมนาย ศิริศักดิ์ อัญลิพงศ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.1
ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905048-0 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ หอแตงโม เวลา 19.02 น.
มีความเห็นว่า
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง

รูปภาพของจีรนันท์ เกตุนุ้ย
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย จีรนันท์ เกตุนุ้ย - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 06:55PM
 

ดิฉัน จีรนันท์  เกตุนุ้ย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.1

ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905056-3 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา

เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่หอพัก หอใน เวลา 18.55  น.

มีความเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์         คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง


 

รูปภาพของณัฐวิภา  พูลพิพัฒน์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ณัฐวิภา พูลพิพัฒน์ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 06:23PM
 

ดิฉัน น.ส.ณัฐวิภา พูลพิพัฒน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัสนักศึกษา 115310905044-9 เรียนกับ อ.จรัส บุณยธรรมา 
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 07/07/2554 ที่ ร้านอินเตอร์เน็ต เวลา 18.20  น.

โพรเจกไทล์ (Projectile) หมายถึง วัตถุที่ขว้างหรือยิงออกไป ทั้งนี้ในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติการเคลื่นที่ของวัตถุดังกล่าวจะสังเกตได้ ว่ามีวิถีโค้ง การเคลื่อนที่ตามรูปแบบที่วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ที่ไป โดยเฉพาะเมื่อ ไม่มีแรงต้านทานของอากาศหรือแรงต้านทานมีผลน้อยจนไม่ต้องนำมาคิด จะเรียกว่า การเคลื่นที่แบบโพรเจกไทล์ ในกรณีที่แรงต้านทานของอากาศมีผลต่อการเคลื่อนไหวที่เนื่องจากวัตถุเบา หรือเนื่องจากการเคลื่อนที่เร็วและมีการหมุน วิถีการเคลบื่อนที่จะแตกต่างออกไปจากการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และไม่นับ เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เช่น การเคลื่นที่ของลูกแบดมินตัน ลูกกอล์ฟ


รูปภาพของมาลินี สหุนาลุ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย มาลินี สหุนาลุ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 06:23PM
 
ดิฉัน นางสาวมาลินี สหุนาลุ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.1
ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905081-1 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ร้านอินเตอร์เน็ต  เวลา 18.24 น.
มีความเห็นว่า
   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ
 ตัวอย่างรูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ยิงจรวด

รูปภาพของกนกพลอย เพชรล้ำ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย กนกพลอย เพชรล้ำ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 06:22PM
 

นางสาว กนกพลอย เพชรล้ำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เซค 1 

รหัสนักศึกษา 115310905050-6  เรียนกับ อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ที่ ร้านอินเตอร์เน็ต  วันที่ 7 กรกฎาคม 2554         เวลา 18.19 น.

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง  ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ รูปภาพของพนิดา โภคา
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย พนิดา โภคา - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 06:16PM
 

ดิฉัน น.ส.พนิดา   โภคา  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัสนักศึกษา 115310905015-9 เรียนกับ อ.จรัส บุณยธรรมา 
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 07/07/2554 ที่ ร้านอินเตอร์เน็ต เวลา 18.15  น.

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์   คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคตามวิถีโค้งด้วยความเร่งคงที่และความเร่งในแนวแกน x จะมีค่าเป็น ศูนย์ และความเร่งตามแนวแกน y จะมีค่าเท่ากับ -g ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์คือ การเล่นเทนนิส,การเล่นบอลเล่ย์บอล
เป็นต้น

                                
รูปภาพของอลงกรณ์ ยันตรพินิจ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย อลงกรณ์ ยันตรพินิจ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 03:59PM
 

 นายอลงกรณ์ ยันตรพินิจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  sec.1 รหัสประจำตัว  115310905083-7เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรม เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 กรกฎาคม 2554

สถานที่หอbanoffee  เวลา 15.58 มีความคิดเห็นว่า


การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์(Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง  ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ เช่น วัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา

รูปภาพของพงศกร วรรณคาม
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย พงศกร วรรณคาม - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 11:36AM
 
กระผม นายพงศกร  วรรณคาม  นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่2  sec 2 รหัสประจำตัว 115310905123-1
เรียนกับ  อาจารย์จรัส  บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2554 ที่ หอพักนำรงค์แมนชั่น เวลา 11.35 น.

มีความเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โพรเจกไทล์(projectile) คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion)เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่ของลูกธนู กระสุนปืนใหญ่ การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโด่ง

ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
   1.แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
   2.การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ  และการกระจัดในแนวดิ่ง
       - ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบและการกระจัดในแนวดิ่ง เป็นดังนี้
                การกระจัดในแนวดิ่งกำลังสอง แปรผันตรง กับการกระจัดในแนวราบ            
                    2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
                    2.2 การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ

ภาพตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

รูปภาพของสุพัตรา ตรีนิตย์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย สุพัตรา ตรีนิตย์ - พุธ, 6 กรกฎาคม 2011, 07:27PM
 
ดิฉัน นางสาวสุพัตรา ตรีนิตย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sec.2 
ชั้นปีที่ 2 รหัส 115310905088-6 เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่หอพัก แตงโม แมนชั่น เวลา 19.22 น.
มีความเห็นว่า
   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ
 >>ตัวอย่างรูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การพุ่งแหลน 

รูปภาพของขนิษฐา คุ้มรอด
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ขนิษฐา คุ้มรอด - จันทร์, 4 กรกฎาคม 2011, 11:05PM
 

ดิฉันนางสาว ขนิษฐา  คุ้มรอด นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Sec 2  รหัสนักศึกษา 115310905086-0  เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้าตอบกระทู้วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 23.03 ที่บ้านพัก

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์         คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  

ภาพตัวอย่างคือ การเตะตะกร้อ


รูปภาพของวรรัตน์ พัฒนวิบูลย์์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย วรรัตน์ พัฒนวิบูลย์์ - เสาร์, 2 กรกฎาคม 2011, 08:43PM
 

ดิฉันนางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์กิตติ เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา sec 9

รหัสนักศึกษา 115410472032-5 วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ที่ หอใน  เวลา 20.36 น.

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์         คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ การยิง บาส การเล่นเทนนิส การเล่นแบดมินตันเป็นต้น

ในที่นี้ได้ ยกรูปภาพของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ (การยิงบาส)


รูปภาพของสุพรรณพงษ์ โกสุมา
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย สุพรรณพงษ์ โกสุมา - พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011, 11:07PM
 

นายสุพรรณพงษ์ โกสุมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 Sec2 รหัสนักศึกษา 115310905091-0 เรียนกับ อ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่สินมงคลคอนโดมิเนียม เวลา 23.06น.

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล

รูปภาพของพิษณุพงษ์ เอื้อกฤดาธิการ
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย พิษณุพงษ์ เอื้อกฤดาธิการ - พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011, 10:10PM
 

กระผม นายพิษณุพงษ์ เอื้อกฤดาธิการ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ sec2
รหัสนักศึกษา 115310905102-5 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
ที่(ชื่อหอพัก) Four B 5 เวลา 22.08 น. มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์(Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ เช่น วัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา

ภาพประกอบ

รูปภาพของอภิวาท์ กิมเกถนอม
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย อภิวาท์ กิมเกถนอม - พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011, 08:39PM
 

ดิฉัน น.ส.อภิวาท์ กิมเกถนอม  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รหัสนักศึกษา 115310905001-9 เรียนกับ อ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30/06/2554 ที่ Home เวลา 20.37  น.

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์   คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคตามวิถีโค้งด้วยความเร่งคงที่และความเร่งในแนวแกน x จะมีค่าเป็น ศูนย์ และความเร่งตามแนวแกน y จะมีค่าเท่ากับ -g ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์คือ การเล่นเทนนิส,การเล่นบอลเล่ย์บอล
เป็นต้น


รูปภาพของวิทยา ยอดพรม
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย วิทยา ยอดพรม - พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011, 07:55PM
 
กระผม นายวิทยา ยอดพรม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  sec.2 รหัสประจำตัว  115310905127-2 เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรม เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สถานที่บ้านคลอง 2 เวลา 19.53 มีความคิดเห็นว่า

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์(Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง  ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ เช่น วัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ http://www.autospinn.com/2011/05/tanner-foust-team-hot-wheels/รูปภาพของเจนวิทย์ เทพกัน
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย เจนวิทย์ เทพกัน - พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011, 04:38PM
 

นาย  เจนวิทย์  เทพกัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาพลาสติก  sec9  รหัส 115410472012-7  วันที่ 30/06/54 ที่หอดวงพร เวลา มีความเห็นว่า

โพรเจกไทล์ (Projectile) หมายถึง วัตถุที่ขว้างหรือยิงออกไป ทั้งนี้ในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติการเคลื่นที่ของวัตถุดังกล่าวจะสังเกตได้ ว่ามีวิถีโค้ง การเคลื่อนที่ตามรูปแบบที่วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ที่ไป โดยเฉพาะเมื่อ ไม่มีแรงต้านทานของอากาศหรือแรงต้านทานมีผลน้อยจนไม่ต้องนำมาคิด จะเรียกว่า การเคลื่นที่แบบโพรเจกไทล์ ในกรณีที่แรงต้านทานของอากาศมีผลต่อการเคลื่อนไหวที่เนื่องจากวัตถุเบา หรือเนื่องจากการเคลื่อนที่เร็วและมีการหมุน วิถีการเคลบื่อนที่จะแตกต่างออกไปจากการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และไม่นับ เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เช่น การเคลื่นที่ของลูกแบดมินตัน ลูกกอล์ฟ

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป้นการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ คือ เคลื่อนที่ในระดับและแนวดิ่งพร้อมกัน ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ในขณะที่แนวราบไม่มีความเร่งเพราะไม่มีแรงกระทำในแนวระดับ


รูปภาพของสมัย คณทา
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย สมัย คณทา - พุธ, 29 มิถุนายน 2011, 07:21PM
 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

           โพรเจกไทล์ (Projectile) หมายถึง วัตถุที่ขว้างหรือยิงออกไป ทั้งนี้ในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติการเคลื่อนที่ของวัตถุดังกล่าวจะสังเกตได้ ว่ามีวิถีโค้ง การเคลื่อนที่ตามรูปแบบที่วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ที่ไป โดยเฉพาะเมื่อ ไม่มีแรงต้านทานของอากาศหรือแรงต้านทานมีผลน้อยจนไม่ต้องนำมาคิด จะเรียกว่า การเคลื่นที่แบบโพรเจกไทล์ ในกรณีที่แรงต้านทานของอากาศมีผลต่อการเคลื่อนไหวที่เนื่องจากวัตถุเบา หรือเนื่องจากการเคลื่อนที่เร็วและมีการหมุน วิถีการเคลบื่อนที่จะแตกต่างออกไปจากการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และไม่นับ เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เช่น การเคลื่นที่ของลูกแบดมินตัน ลูกกอล์ฟ การพุ่งแหลน เป็นต้น


รูปภาพของวรรัตน์ พัฒนวิบูลย์์
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย วรรัตน์ พัฒนวิบูลย์์ - อังคาร, 28 มิถุนายน 2011, 07:30PM
 

กระผม นาย วรรัตน์ พัฒนวิบูลย์ นักศึกษา วิศวกรรมพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.9  เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรม

เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 28 มิถุนายน 2554 ชื่อหอพัก Full House  เวลา 19.20 มีความคิดเห็นว่า


การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ เป็นการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งแบบพาราโบลาเกิดจากแนวแกน 2 แกน ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์เช่น การตีกอล์ฟ 

รูปภาพของณัฐพงษ์ จันทร์น้อย
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย ณัฐพงษ์ จันทร์น้อย - อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2011, 09:17PM
 

กระผม นาย ณัฐพงษ์ จันทร์น้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา วิศวกรรมพลาสติก  sec9 รหัสประจำตัว  115410472016-8

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile)   
คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล  

กาลิเลโอ เป็นคนแรกที่อธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้อย่างละเอียด เขาได้อธิบายว่าถ้าจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทด์ได้อย่างละเอียดนั้น ต้องแยกศึกษาส่วนประกอบในแนวราบ และ ในแนวดิ่งอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน

กาลิเลโอได้อธิบายว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในสองแนวไม่ใช่แนวเดียว โดยในแนวดิ่งจะมีแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 9.8 m/s2     และในเวลาเดียวกับที่วัตถุถูกดึงลง โพรเจกไทล์ก้ยังคงเคลื่อนที่ตรงในแนวราบด้วย ( หลักความเฉื่อยของกาลิเลโอ Galilao's pricipal Inertia ) เขาแสดงให้เห็นว่า โพรเจกไทล์นั้นได้ จะประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนว พร้อม ๆกัน โดยในแต่ละแนวนั้นจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน    และยังพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะเป็นรูปเรขาคณิต ที่เรียกว่า "พาราโบลา"

ตัวอย่างเช่น การยิงปืนใหญ่


รูปภาพของกฤษดา จันทา
ตอบ: นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
โดย กฤษดา จันทา - เสาร์, 25 มิถุนายน 2011, 10:54PM
 

กระผม นาย กฤษดา จันทา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา วิศวกรรมพลาสติก  sec9 รหัสประจำตัว  115410472028-3

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์    คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ของนักกระโดดไกล    สำหรับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาในเรื่องลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทด์ , โพรเจคไทด์ในแนวราบ

ดอกไม้ไฟ ก็เป็นโพรเจกไทล์

การควบคุมการแตกตัวหรือการระเบิดของดอกไม้ไฟนับเป็นศิลปะที่น่าสนใจมาก  ถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าดอกไม้ไฟแต่ละแบบจะมีการระเบิดแตกต่างกันดอกไม้ไฟบางแบบระเบิดลักษณะกระจายตัวธรรมดา  บางแบบมีการระเบิดย่อยซ้อนกัน  บางแบบแตกหรือว่าระเบิดเป็นจุด  การควบคุมการระเบิดของดอกไม้ไฟผู้ผลิตควบคุมได้จากการเรียงและการสลับเม็ดดาวแต่ละเม็ดแต่ละชั้น  และแต่ละสีทำให้ดอกไม้ไฟมีลูกเล่นและลวดลายของการะเบิดหลากหลายขึ้น